Výtvarné čarování

Pod vedením p. uč. Dany Hanzelkové, pro děti s povinnou předškolní docházkou

Výtvarné činnosti jsou důležitým prostředkem pro rozvoj osobnosti dítěte, přirozeně zapadají do jeho každodenního života. Děti získávají více zkušeností, poznatků, ale především hlubší prožitky. Děti se seznamují v průběhu roku s mnoha technikami, kromě kresby a malby např. s koláží, mozaikou, plastikou, malbou na sklo, na textil, vitráží apod. Pracují s netradičními materiály, jež by učitelka nemohla používat pro celou třídu. Jednotlivé techniky a materiály jsou různě kombinovány. Je kladen důraz na fantazii jednotlivých dětí, jejich kreativitu, vlastní nápady a podněty, na práci s barvou, kompozici.
Vzniklými výtvory děti s učitelkou zdobí budovu MŠ, zapojují se do soutěží, zajišťuje se výzdoba v některých institucích (např. čekárna dětského lékaře, chodba Magistrátu města Frýdek-Místek) a v neposlední řadě si děti dílka odnášejí domů.

Pracoviště Anenská:

Mateřská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656,
příspěvková organizace,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 603 575 273
E-mail: ms.anenska@seznam.cz

Pracoviště J.Trnky:

Odloučené pracoviště,
J. Trnky 63,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 734 310 356
E-mail: jtrnky@seznam.cz

Copyright © 2016. All rights reserved.