Flétnička

Pod vedením p. ředitelky Mgr. Natálie Toflové

Zobcová flétna je pro děti předškolního věk jedním z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Hra je velkým přínosem ze zdravotního hlediska. Hluboké brániční dýchání a posilování dýchacích svalů, jež je součástí každé lekce, je prevencí pro děti jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Je to nejvhodnější pomocník při léčbě onemocnění dýchacích cest, včetně astmatu. Děti se seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují se na konkrétních případech rytmické, metrické, intonační a tonální cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj.

Děti se budou učit

Správnému držení flétny

Nasazování tónů pomocí jazyka na „vyslovení“ slabik Tý/Dý do flétny

Základní práci s dechem

Rytmizaci říkadel

Trpělivosti, píli

Na konci roku by měly mimo výše uvedené, zvládnout zahrát 1- 2 jednoduché písničky

 

Je určena dětem 5-6 ti letým

Pracoviště Anenská:

Mateřská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656,
příspěvková organizace,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 603 575 273
E-mail: ms.anenska@seznam.cz

Pracoviště J.Trnky:

Odloučené pracoviště,
J. Trnky 63,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 734 310 356
E-mail: jtrnky@seznam.cz

Copyright © 2016. All rights reserved.