Předplavecký výcvik

Krytý bazén F-M, duben - červen 2019, pro děti s povinnou předškolní docházkou

Již po mnoho let se děti účastní plaveckých výcviků na místním plaveckém bazénu na Střední škole elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek p.o. Snad každé dítko má rádo vodu a plavání, proto je nezbytně nutné, aby se děti již od nejútlejšího věku naučily základům plavání a „základním pravidlům“ o koupání. Proto se, pod odborným dohledem, učí pomocí pomůcek splývání, jak zadržet dech, jak se ve vodě chovat, aby neměly z vody strach a zároveň věděly i o úskalích, které je mohou ve vodě potkat.

Pracoviště Anenská:

Mateřská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656,
příspěvková organizace,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 603 575 273
E-mail: ms.anenska@seznam.cz

Pracoviště J.Trnky:

Odloučené pracoviště,
J. Trnky 63,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 734 310 356
E-mail: jtrnky@seznam.cz

Copyright © 2016. All rights reserved.