Anenská

 • Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Anenská

 • Recyklohraní

  Již 7.rokem je mateřská škola zapojena v celostátním projektu RECYKLOHRANÍ. Děti se hravou formou učí třídit a recyklovat, chránit životní prostředí

 • Sokol

 • Projekt CESTA

 • MAP

  Místní akční plánování (Mateřinka) - nástroj, jehož prostřednictvím místní aktéři, školy, zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, jejich zřizovatelé a další, kteří mají důvod a zájem, jednají o potřebách vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí a formulují plány na zlepšení situace. MAP je financováno z EU prostřednictvím programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je zastřešuje MAS Pobeskydí.

 • Celé Česko čte dětem

 • Zvyšování kvality školy

 • Obědy do škol zdarma

J.Trnky

 • Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Anenská

 • Sokol

 • MAP

  Místní akční plánování (Mateřinka) - nástroj, jehož prostřednictvím místní aktéři, školy, zařízení neformálního a zájmového vzdělávání, jejich zřizovatelé a další, kteří mají důvod a zájem, jednají o potřebách vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí a formulují plány na zlepšení situace. MAP je financováno z EU prostřednictvím programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je zastřešuje MAS Pobeskydí.

 • Celé Česko čte dětem

 • Obědy do škol zdarma

Pracoviště Anenská:

Mateřská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656,
příspěvková organizace,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 603 575 273
E-mail: ms.anenska@seznam.cz

Pracoviště J.Trnky:

Odloučené pracoviště,
J. Trnky 63,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 734 310 356
E-mail: jtrnky@seznam.cz

Copyright © 2016. All rights reserved.