Děti přejí ADŘE

V pátek 8.3. proběhla vernisáž výstavy "Děti přeji ADŘE" v Městské knihovně Frýdek-Místek.

Zazpívat, zarecitovat a zatančit přišly ADŘE naše děti ze Sborečku TRNEČKY pod vedením p. uč. Drahomíry Pospíšilové a p.uč. Zdeňky Žurkové. Za Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek našim dětem poděkovala paní Leona Sroková, která nedávno navštívila naši školičku a besedovala s našimi předškoláčky. Paní Leona děkovala také za milé překvapení v podobě básničky DOBROVOLNÍK a písničky (viz. video na str. ADRY), kterou složila p. uč. Drahomíra Pospíšilová u příležitosti oslav 15. výročí založení DC ADRA Frýdek-Místek.

 

Kdy jindy se děti mají učit pomáhat, učit se lásce k bližnímu, být ohleduplní a nesobečtí, než teď dokud jsou ještě malé!

 

D O B R O V O L N Í K

Složila p.uč. Drahomíra Pospíšilová z MŠ Anenská, odlouč.prac. MŠ J.Trnky F-M u příležitosti oslav 15.výročí založení ADRY Frýdek-Místek

Byl jeden muž bohatý,

kabát měl až na paty,

peněz plnou truhlici,

pyšně chodil ulicí.

Jednou kolem ADRY šel

a od té doby přemýšlel:

„Bohatství své v lásce mám,

kousek z něho chudým dám !“

A pomáhal… a pomáhal …,

dobrovolník se z něho stal.

 

Na další setkání s pracovnicí ADRY paní Leonou Srokovou se budeme těšit na našem Dni zdraví ve čtvrtek 4.4.

https://www.facebook.com/dcadrafm/videos/2191019774279623/

Pracoviště Anenská:

Mateřská škola Frýdek-Místek,
Anenská 656,
příspěvková organizace,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 603 575 273
E-mail: ms.anenska@seznam.cz

Pracoviště J.Trnky:

Odloučené pracoviště,
J. Trnky 63,
738 01 Frýdek-Místek,
Telefon: +420 734 310 356
E-mail: jtrnky@seznam.cz

Copyright © 2016. All rights reserved.